Årsmötet 2018

En elevkårsstyrelse har till uppgift att förgylla alla gymnasieelevers skoltid. Att vara en styrelsemedlem handlar till största del om engagemang och gemenskap. Styrelsen som består av 7-10 personer har möten varje tisdag kl 9.00 i cafét där de diskuterar och planerar både stora och små evenemang. Det förekommer även att man, inför ett större evenemang, behöver extrainsatta möten på lunch eller efter skoltid.

Skrolla ner för att läsa mer om de olika posterna.

Vi ses /Elevkårsstyrelsen

PS. Vi bjuder på fika

ORDFÖRANDEN
Ordföranden har en överblick över allt kåren gör, skriver dagordningar inför möten och fördelar ordet samt uppgifter på mötena. Ordföranden håller ordning i alla Google-drivedokument, kallar in till möten och är även ofta social utåt. Syns till på så gott som alla tillställningar, biljettförsäljningar och möten. Ordföranden har ett stort ansvar att driva verksamheten framåt! 

VICE-ORDFÖRANDEN
Vice-Ordförande ska precis som ordföranden ha kolla på allt elevkåren gör. När ordföranden är sjuk är det vice-ordföranden som skriver dagordningen och håller i tisdagsmötet. Vice-ordförande är också väldigt engagerad och syns till på det mesta elevkåren gör, speciellt när ordföranden inte kan närvara. Vice-ordförande och ordföranden jobbar tätt sida vid sida.
KASSÖR
Kassören, en viktig post vars uppgift är att hålla koll på elevkårens ekonomi. Elevkåren är ingen vinstdrivande organisation, men vi vill inte gå back, så det gäller att alltid ha en stenhård, vattentät budget för kårens arbete! Kassören kan även komma att behöva skriva på avtal då man hyr en lokal, får eller blir av med pengar. Förutom att göra budgetar så ska kassören se till att det finns växel vid biljettförsäljningar, se till att räkna alla pengar som finns och inte minst sköta bokföringen, dvs alltid redovisa vad pengar går till och vad pengar kommer ifrån.
SEKRETERARE
Sekreteraren har till uppgift att föra protokoll under alla möten. Det gäller att vara KLIPSK på att anteckna. Ett vanligt tisdagsmöte kan bli hätskt och då måste sekreteraren sortera ut det viktiga som sagts. Fördelas det ut uppgifter på mötet är det viktigt att de skrivs ner så man kan följa upp veckan efter. Är någon i kåren sjuk, inte minst ordföranden, så måste det i efterhand gå att hitta alla beslut som tagits.
PR-ANSVARIG 1
PR-ANSVARIG 2

De två PR-ansvariga har till uppgift att sköta elevkårens kommunikation utåt till medlemmarna.
Tillsammans har de stenkoll på elevkårens Instagram, Facebook, hemsida och fysiska affischer i skolan. Man får dels lägga upp hur hemsidan ska se ut, skriva informationstexter för evenemang, skapa kårens logga och lära sig om grafisk design. Som PR-ansvariga ska man gärna gilla och vara säker på redigering så att man snabbt kan fixa ihop top-notch promotion till ett evenemang som planerats!
KORRESPONDENT 1
KORRESPONDENT 2

Korrespondenternas främsta uppgift är att hålla en god kontakt med lärare, föräldraförening och dem som jobbar i kansliet - helt enkelt alla vuxna som man kan behöva be om hjälp ibland. Det är dem som går till kansliet och bokar lokaler i skolan till olika evenemang, är bundis med Andil inför fredagsmusiken, mailar och frågar Wenche om datum för föreläsning, går på möte med föräldrarföeningen för ekonomiskt bidrag etc. Korrespondenterna har hand om styrelsens mailadress då man kan komma att snabbt behöva slänga iväg ett mail till en av skolans vuxna. Som korrespondent underlättar det att har lätt för att formulera sig artigt och konkret samt att man inte skjuter upp saker. Utan klartecken eller hjälp från någon specifik vuxen kan det ibland vara svårt att gå vidare med en idé.
LEDAMOT 1
LEDAMOT 2

Som ledamot får man ta i lite här och var, precis som alla i styrelsen så får man ju göra alla möjliga varierande uppgifter inom alla områden. Det kan röra sig om att ringa runt till olika lokalvärdar, köpa korv inför en grillning, döma i killergame eller socialicera med de nya 10orna. På tisdagsmötena behövs alla kloka huvuden slås ihop för att komma fram bra beslut.
OBS.OBS.OBS. Dessa poster är bara en grund, en struktur att hålla sig till. Men som nuvarande styrelse kan vi intyga att det i slutänden är ett samarbete där det krävs att alla deltar. Det är inte omöjligt att ni hittar andra ansvarsområden som ni känner är naturligare och då håller er till dem istället!

VILKA KOMMER MED I STYRELSEN? 

På själva årsmötet röstas det först om hur styrelsen ska väljas samt hur många som ska få vara med

Rösta? Lotta? Får alla som vill vara med? ---> detta kan du påverka genom att komma på mötet. 

Oavsett system, så brukar de olika posterna bestämmas på mötet. 

Vanligen kommer det ca 5-25 personer på Kristofferskolans elevkårs årsmöten. Styrelsen bör inte vara större än max 10 personer.  

ÖVRIGT OM ÅRSMÖTET

En liten extrapost som behövs varje år är en revisor. En person som inte är med i styrelsen och som har till uppgift att se till att styrelsen gör det den ska - förgyller elevernas skolgång. I slutet av mandatperioden skriver revisorn en revisionsberättelse, en ytterst simpel, kort text där hen godkänner att styrelsen gjort det den ska!

I de flesta gymnasieskolor utser man även en valberedning på årsmötet som under årets gång ska vara uppmärksamma på vilka som kan passa att ingå i kommande styrelse. Valberedningen består av 3-5 personer som inte ingår i styrelsen. Detta är något vi i Kristofferskolan hittills inte har använt oss av pga intressebrist.